ප්‍රබූගේ වැයික්කියට ගොඩවැදුණු යාලුවන්ගෙන් මම පුංචි උදව්වක් බලාපොරොත්තුවෙනවා . පහළ තියෙන කෝඩ් එක html විජට් එකක් අරන් පේස්ට් කරල මට පොඩි පබ්ලිසිටියක් අරන් ‍දෙන්න. ඔයාලත් බැනරයක් හදල එව්වොත් මගේ මිතුරු බ්ලොග් පිටුවේ දානවා.


............................................................................................................

<a href="http://prabuge.blogspot.com//" target="_blank"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-LcOSjK4x81o/UDOKrs2kr9I/AAAAAAAAA_g/JO9Rktygz2A/s1600/prabu+copy+copy.jpg" alt="ප්‍රබූගේ වැයික්කිය" title="ප්‍රබූගේ වැයික්කිය" width="150" height="60" border="0"/></a>

සිංහල නැත්නම්

හැම දේකටම මුල

උණු කැවුම්

දැන් ඉන්න අය

රස්තියාදු ගහපු සෙට් එක

අපේ ගැන්සිය

කැමති සෙට් එක

හොයමුකො බලන්න

පිය නගන්න

samakaya wate

උණු උණු නිව්ස් බලමුද?

http://www.aluthnews.com/

මටත් දෙන්න ඉඩක්

ප්‍රබූගේ වැයික්කිය
Twitter Bird Gadget